ЩИРІ ВІТАННЯ З ЮВІЛЕЄМ!

Відомому білоруському професору, д. е. н.  Дмитру Панкову – 60!

Сьогодні святкує свій 60-річний ювілей Панков Дмитро Олексійович відомий білоруський вчений-економіст, доктор економічних наук, професор завідувач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в галузях народного господарства Білоруського державного економічного університету провідного  економічного вищого навчального закладу Республіки Білорусь. Дмитро Олексійович давній друг кафедри обліку і оподаткування та інших облікових кафедр ТНЕУ.

Дмитро Олексійович народився 26 травня 1960 року в м. Мінську. У 1981 році закінчив БДІНГ ім. В. В. Куйбишева (нині Білоруський державний економічний університет) за спеціальністю «Бухгалтерський облік в промисловості».

За розподілом залишився в інституті асистентом кафедри бухгалтерського обліку і аналізу в будівництві. Надалі працював доцентом    (з 1988 р), професором (з 1997 р) кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в галузях народного господарства, яку в 1999 р очолив.

У 1987 році захистив кандидатську дисертацію, в 1988 р отримав вчене звання доцента. З 1998 р є доктором економічних наук. Має вчене звання професора (2001 р.).

Автор понад 100 наукових публікацій, в тому числі 13 монографій, 15 підручників і навчальних посібників з грифом Міністерства освіти Республіки Білорусь. За кордоном опубліковано 11 робіт. Під його науковим консультуванням (керівництвом) підготовлено 6 докторів наук і 16 кандидатів економічних наук.У 2002 р. нагороджений почесним знаком «Відмінник вищої освіти», а у 2018 р. – медаллю імені Франциска Скаріни.Дмитро Олексійович є членом Ради БДЕУ, ради УЕФ, а також редколегій журналів «Бухгалтерський облік і аналіз», «Фінанси, облік, аудит», «Національний бухгалтерський облік». Голова ради із захисту докторських дисертацій Д 02.07.01, голова правління Білоруської асоціації сертифікованих бухгалтерів і аудиторів АСВА.

Вельмишановний Дмитре Олексійовичу!

Сердечно вітаємо Вас, відомого науковця і громадського діяча, завідувача кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в галузях народного господарства Білоруського державного економічного університету, із славним ювілеєм шістдесятиріччям від Дня народження! Знаємо Вас багато років як талановитого науковця, знаного організатора підготовки фахівців з обліку, аналізу та аудиту в Республіці Білорусь і високоінтелігентної людини. Сердечно дякуємо Вам за Вашу активну участь в Міжнародних науково-практичних конференціях ТНЕУ, надання нам у подарунок своїх наукових та навчально-методичних праць, обмін науково-технічною інформацією тощо.

У цей святковий і радісний для Вас день бажаємо Вам міцного-міцного здоров’я, творчого натхнення для написання нових наукових монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей, тез доповідей, здібних аспірантів, докторантів, студентів! Маємо надію на подальшу ефективну співпрацю між нами і нашими вищими навчальними закладами.

З роси і води Вам, Вельмишановний Дмитре Олексійовичу!

З повагою до Вас,

Задорожний Зеновій-Михайло  Васильович (проректор з наукової роботи Тернопільського національного економічного університету (ТНЕУ), професор кафедри обліку і оподаткування, д. е. н., професор)

Кізима Андрій Ярославович (декан факультету фінансів  та обліку ТНЕУ, доцент кафедри податків та фіскальної політики, к. е. н., доцент)

Бруханський Руслан Феоктистович (голова професійної спілки працівників ТНЕУ, завідувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, д. е. н., професор)

Язлюк Борис Олегович  (декан факультету аграрної економіки і менеджменту ТНЕУ, професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, д. е. н., професор)

Лучко Михайло Романович (завідувач кафедри економічної експертизи та аудиту бізнесу, д. е. н., професор)

Починок Наталія Володимирівна (в. о. завідувача кафедри обліку і оподаткування, к. е. н., доцент)

Крупка Ярослав Дмитрович (професор кафедри обліку і оподаткування, д. е. н., професор)

Дерій Василь Антонович (професор кафедри обліку і оподаткування, д. е. н., професор)

Журавель Григорій Павлович (професор кафедри обліку і оподаткування, к. е. н., професор)

Хорунжак Надія Михайлівна (професор кафедри обліку і оподаткування, д. е. н., професор)

Панасюк Валентина Миколаївна (професор кафедри обліку і оподаткування, д. е. н., професор)

Рожелюк Вікторія Миколаївна  (професор кафедри обліку і оподаткування, д. е. н., професор)

Муравський  Володимир Васильович (професор кафедри обліку і оподаткування, д. е. н., доцент)

Пушкар Михайло Семенович (професор кафедри економічної експертизи та аудиту бізнесу, д. е. н., професор)

Семанюк Віта Зеновіївна (професор кафедри економічної експертизи та аудиту бізнесу, д. е. н., доцент)

Пуцентайло Петро Романович (професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, д. е. н., професор)

Чорна Неля Петрівна (професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, д. е. н., професор)

Професорсько-викладацький колектив кафедри обліку і оподаткування факультету фінансів і обліку ТНЕУ.