Навчальні дисципліни кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності на 2018-2019 навчальний рік

Бухгалтерський облік І

Монографії:

 1. Сльозко Т. М. Бухгалтерський облік в умовах інституційних перетворень : теорія і практика : монографія. – К. : ЦУЛ, 2017. – 304 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Бухгалтерський облік.pdf

Навчальна література:

 1. ЕНМКД Бухгалтерський облік І [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/4014-bukhhalterskyi-oblik-i
 2. Фінансовий облік : підруч. / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – 4-те вид. [доп. і перероб.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 451 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/22518/1/Finansovyj_Oblik-2017.pdf
 3. Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 460 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32864/1/Byh_Oblik-2018%20%281%29.pdf
 4. Гудзь Н.В.,Денчук П.Н.,Починок Н.В.,Романів Р.В. Бухгалтерський облік : збірник задач і тестів : навч. посіб. – К. : Крок, 2017. – 205 c. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/бухгалтерський облік збірник задач.pdf
 5. Шара Є. Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік : навч. посіб. – К. : ЦУЛ, 2016. – 423 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Бухгалтерський фінансовий та податковий.pdf
 6. Скоробогатова Н. Є. Бухгалтерський облік : навч. посіб. – К. : Політехніка, 2017. – 248 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Бухгалтерський обл..pdf

Бухгалтерський облік ІІ

Навчальна література:

 1. Бруханський, Р. Ф.    Бухгалтерськийоблік [Текст] : підручник / Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 480 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8959/1/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0.%20%D0%A4.%20Бухгалтерський%20облік.%20Підручник%2c%202016.pdf.
 2. Бухгалтерськийоблік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 460 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32864/1/Byh_Oblik-2018%20%281%29.pdf.
 3. Волкова, І. А. Фінансовий облік – 2 : навч. посіб. – К. : ЦУЛ, 2016. – 223 с. – 978-966-364-815-6.
  http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансовий облік – 2.pdf
 4. Гудзь Н.В., Денчук П.Н.,Починок Н.В.,Романів Р.В. Бухгалтерський облік : збірник задач і тестів : навч. посіб. – К. : Крок, 2017. – 205 c. – 978-617-692-478-4.
  http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/бухгалтерський облік збірник задач.pdf
 5. Гудзь, Н. В.  Бухгалтерський облік : навч. посіб. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : ЦУЛ, 2017. – 424 c. – 978-617-673-406-2.
  http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Бухгалтерський облік. Гудзь.pdf
 6. Жолнер, І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами : навч. посіб. – К. : ЦУЛ, 2016. – 365 с. – 978-611-01-0270-4.
  http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансовий облік за міжнародними.pdf
 7. Ткаченко, Н. М. Оновлений план рахунків бухгалтерського обліку : навч.-практ. посіб. – 2-ге вид. – К. : Алерта, 2017. – 191 с. – 978-617-566-354-7.
  http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Оновлений план рахунків.pdf
 8. Шара, Є. Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік : навч. посіб. – К. : ЦУЛ, 2016. – 423 с. – 978-611-01-0256-8.
  http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Бухгалтерський фінансовий та податковий.pdf

Управлінський облік

Навчальна література:

 1. Управлінський облік [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. З. В. Задорожній. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 81 с.  http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/10198
 2. Задорожний З. Про предмет і метод внутрішньогосподарського обліку / З. Задорожний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С.62-71. http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/6716
 3. Бруханський Р. Ф. Стратегічна парадигма управлінського обліку / Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. 31 травн. 2018 р. Тернопіль : Крок, 2018. 79-81.  http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/32937
 4. Задорожний З. Взаємозв’язок між видами обліку в Україні / З. Задорожний // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. –2010. – Вип. 2. – С. 106-110 http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/6714

Облік і звітність за міжнародними стандартами

Монографії:

 1. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. – Ternopil : TNEU, 2017. – 236 p. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/ 25091
 2. Дерій, В. А. Трансформація бухгалтерського обліку і фінансової звітності та її місце в українських економічних реформах (підрозділ 3.1. монографії) / В. А. Дерій, М. В. Дерій-Гуменна  // Стан і перспективи розвитку бухгалтерського обліку в умовах глобалізації [Електронний ресурс] :  монографія / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, В. А. Дерій та ін.]; за наук. ред. д. е. н., проф. З.-М. В. Задорожного. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 192 с. – С. 147-156. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/33199
 3. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні [Електронний ресурс] : монографія / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/5793

Навчальна література:

 1. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 460 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/32864
 2. Литвин, Н. Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ) [Електронний ресурс] : підручник / Н. Б. Литвин. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К.: ЦУЛ, 2017. – 676 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/23903
 3. Лучко, М. Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 370 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16824
 4. Лучко, М. Р. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами [Електронний ресурс] : навчальний посібник / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 360 с. – До 50-річчя ТНЕУ. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16819
 5. Облік в галузях економіки [Електронний ресурс] : консп. лекцій / Я. Д. Крупка, Н. Я. Зарудна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 118 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/32875
 6. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. А. Дерій, В. М. Панасюк, І. Я. Назарова [та ін.]. – Тернопіль: ТНЕУ, 2018. – 47 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/31573
 7. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Електронний ресурс] : навч. посіб. (навч.-метод. комплекс) / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Л. Я. Бобрівець. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 303 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/26356
 8. Фінансовий облік [Електронний ресурс] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – 4-те вид., доповн. та переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 451 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/22518

Автоматизація облікових процесів

Навчальна література:

 1. Назарова І.Я. Автоматизація облікових процесів: навчальний посібник / І.Я. Назарова, В.В. Муравський − Тернопіль: «Крок», 2018. – 294 с.
 2. Шквір В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті : підручник. – 4-те вид., доопрац. і доповн. – Львів : Вид-во Львівська політехніка, 2017. – 404 с. http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті.pdf
 3. Назарова І.Я. Інформаційні системи та автоматизоване робоче місце бухгалтера: навчальний посібник / І.Я. Назарова, В.В. Муравський − Тернопіль: «Крок», 2016. – 301 с.
 4. Гартвич А.В. 1С:Бухгалтерия 8.3 с нуля. 101 урок для начинающих / А.В. Гартвич. — СПб.: БХВ-Петербург, 2015. — 465 с.     https://litportal.ru/download/730449.pdf
 5. Клімушин П.С. Інформаційні ситеми та технології в економіці: навч. посіб. / П.С. Клімушин, О.В. Орлов, О.А. Серенок – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 448 с. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?21COM=2&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC%2FREP0000383.PDF
 6. Волинець В.І. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті. Практикум: навч. посіб. / В.І. Волинець, Б.В. Погріщук, Н.В. Гордополова.– 2-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Крок, 2014. – 289 с. http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/9624
 7. Сараєва Г. 1С : Бухгалтерія 8 : доступно для бухгалтера. Повний практичний посібник. – Х. : Фактор, 2009. – 528 с. http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2012/літо/один с бухгалтерія доступно для бухгалтера сараєва 2009.pdf

Облік і правове забезпечення в галузях промисловості

Монографії:

Навчальна література:
Облік в галузях економіки

Монографії:

Навчальна література:
Облік і правове забезпечення діяльності суб’єктів підприємництва нематеріального виробництва

Монографії:

Навчальна література:
Тренінг з фаху

Монографії:

Навчальна література:
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Монографії:

 1. Ometsinska I. Role of accounting in social activity of enterprise (Роль обліку в соціальній діяльності підприємства) / I. Ometsinska // Conceptual approach to reforming of the national accounting system: monograph Z.-M. V. Zadorozhnyi [At al.]. – Kindle Publishing, Box 81226 Seattle, WA 98108-1226, The USA, 2017. – P. 45-54 http://library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%9E%D0%90/%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%97.%D0%92/book/Conceptual%20approach%20to%20reforming%20of%20the%20national%20account.pdf
 2. Омецінська І.Я. Нормативно-правове регулювання ціноутворення в Україні / І.Я. Омецінська, Н.В. Починок // Стан і перспективи розвитку бухгалтерського обліку в умовах глобалізації: колективна монографія. – Тернопіль: ТНЕУ, 2018. – С. 15-25

Навчальна література:

 1. ЕНМКД Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/3632-bukhhalterskyi-oblik-v-upravlinni-pidpryiemstvom
 2. Конспект лекцій з курсу «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» для студентів спеціальності «Облік і оподаткування» Укл. І.Я.Омецінська. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 64 с. http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24316/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
 3. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навчальний посібник / О.А. Лаговська, С.Ф. Легенчук, В.І. Кузь, С.В. Кучер. – Житомир: Житомирський державний технологічний університет, 2017. – 416 с. https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/32469/mod_resource/content/1/KNIGA.pdf
 4. Задорожний З.В. Управлінський облік. Навчальний посібник / З.В. Задорожний, І.Є. Давидович, І.Я. Омецінська. – Тернопіль: Економічна думка, 2016. – 280 с. http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/resursy-biblioteky/pratsi-vykladachiv-tneu/60-resursy-biblioteky/pratsi-vykladachiv-tneu/o/576-2011-12-12-14-04-24
 5. Кузнецова С.А. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : навч. посібник / С. А. Кузнецова ; Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2008. – 230 с.
 6. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посіб. / В.В.Сопко. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с. https://www.twirpx.com/file/127999/
 7. Задорожний З.-М.В., Омецінська І.Я., Богуцька Л.Т. Управлінський облік: приклади, задачі, тести. Навч. посіб. – Тернопіль: ТНЕУ, 2018. – 186 с. http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/resursy-biblioteky/pratsi-vykladachiv-tneu/60-resursy-biblioteky/pratsi-vykladachiv-tneu/o/576-2011-12-12-14-04-24
 8. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : курс лекцій / Н. М. Сіренко, І. В. Баришевська, Ю.О.Щербина. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 132  с.http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2134/1/BUKhHALTERSKYY_OBLIK_V_UPRAVLINNI_PIDPRYYeMSTVOM.pdf

Тренінг зі спеціальності

Монографії:

Навчальна література:
Автоматизація формування та подання звітності

Монографії:

Навчальна література:

 1. Верига Ю. А. Звітність підприємств : навч. посіб. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : ЦУЛ, 2018. – 776 с. http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Звітність підприємств.pdf
 2. Назарова І.Я. Автоматизація облікових процесів: навчальний посібник / І.Я. Назарова, В.В. Муравський − Тернопіль: «Крок», 2018. – 294 с.
 3. Крупка, Я. Д. Зміст і техніка складання фінансової звітності / Я. Д. Крупка // Бухгалтерський облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/22518/1/Finansovyj_Oblik-2017.pdf
 4. Шквір В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті : підручник. – 4-те вид., доопрац. і доповн. – Львів : Вид-во Львівська політехніка, 2017. – 404 с. http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті.pdf
 5. Назарова І.Я. Інформаційні системи та автоматизоване робоче місце бухгалтера: навчальний посібник / І.Я. Назарова, В.В. Муравський − Тернопіль: «Крок», 2016. – 301 с.
 6. Бондар М.І. Звітність підприємства: підручник. / [М. І. Бондар, Ю. А. Верига, М. М. Орищенко та ін.] – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 570 с. http://culonline.com.ua/Books/Zvitnist%20pidpr_Bondar.pdf#toolbar=0
 7. Гартвич А.В. 1С:Бухгалтерия 8.3 с нуля. 101 урок для начинающих / А.В. Гартвич. — СПб.: БХВ-Петербург, 2015. — 465 с.     https://litportal.ru/download/730449.pdf
 8.  Верига Ю. А. Автоматизація складання звітності: навч.-метод. посібник / Ю. А. Верига, О. В. Клименко, І. Ю. Кравченко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 98 с.
 9. Можливості Сонати [Електронний ресурс]: – Режим доступу до ресурсу: https://sonatazvit.com.ua/help/.
 10. Отправка отчетов из Арт-Звит [Електронний ресурс]: – Режим доступу до ресурсу: https://www.masterkey.ua/page212.html
 11. Отправка отчетов с помощью M.E.Doc [Електронний ресурс]: – Режим доступу до ресурсу: http://opz.org.ua/index.php?name=Pages&op=page&pid=36
 12. Посібник користувача «СОТА» [Електронний ресурс]: – Режим доступу до ресурсу: https://sota-buh.com.ua/content/manuals/help.pdf

Облік і правове забезпечення господарських процесів підприємства

Монографії:

 1. Zarudna N. Y. Accounting tasks of supply department in organizational structure of enterprise // Conceptual approach to reforming of the national accounting system: Monograph. Z.-M. V. Zadorozhnyi, Doctor of Economic Sciences, Professor, [Et al.]. – Kindle Publishing, Box 81226 Seattle, WA 98108-1226, The USA, 2017. – 236 p. http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/25091

Навчальна література:

 1. Зарудна Н. Я. Правове забезпечення, оподаткування та відображення в обліку операцій із реорганізації підприємства / Н. Я. Зарудна, О. М. Кундеус // Стан і перспективи розвитку бухгалтерського обліку в умовах глобалізації : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, В. А. Дерій та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 320 с. – С. 42-53.
 2. Конспект лекцій з курсу «Облік та правове забезпечення господарських процесів підприємства» / Н. Я. Зарудна, О. М. Кундеус. – Тернопіль, 2018. https://moodle.tneu.edu.ua/course/view.php?id=1028
 3. Облік та нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності [Навч. пос.] / Н.Я. Зарудна, О. М. Кундеус, Т. А. Яковець. – Тернопіль : Крок. – 2016. – 281 с.
 4. Облік і правове-забезпечення господарських процесів підприємства: навч. пос. / Г. І. Ляхович, Н. Я. Зарудна, О. М. Кундеус, Т. А. Яковець. – Тернопіль : КРОК, 2017. – 343с.

Облік, оподаткування і правове регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності

Монографії:

Навчальна література:
Обліково-аналітичне та правове забезпечення економічної безпеки підприємства ФОА,

Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання ЮФ

Монографії:

 1. Управління фінансовою безпекою підприємств торгівлі в умовах невизначеності: колективна монографія / За заг. ред. А. С. Крутової – Х. : Видавець Іванченко І. С., 2017. – 264 с.

http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/1681/3/monografiya_bezpeka%281%29.pdf

 1. Фінансово-економічна безпека : стратегічна аналітика та аудиторський супровід : монографія / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; за заг.ред. Т. В. Момот. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 340 с. https://core.ac.uk/download/pdf/78065559.pdf

Навчальні посібники і підручники:

 1. Управління фінансово-економічною безпекою : підручник / [В.О. Онищенко, Г.В. Козаченко, С.В. Онищенко, Т.М. Завора]; за заг. ред. В.О. Онищенка та Г.В. Козаченко. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – 530 http://reposit.pntu.edu.ua/bitstream/PoltNTU/4061/2/%D0%A3%D0%A4%D0%95%D0%91_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
 1. Забезпечення фінансово – економічної безпеки підприємництва: навчальний посібник/ Г.В.Соломіна. – Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2018. – 234 с. http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/1694/1/Posibnik%20ZFEBP.pdf
 1. Судова бухгалтерія: навч. посібник / І. О. Ревак, О. Й. Хомин, Ю. І. Кіржецький, С. І. Мельник. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 328 с.

http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/123456789/709/1/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F.pdf

 1. Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки : навчальний посібник / І. П. Отенко, Н. О. Москаленко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 224 с.

http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/18799/1/2016-%D0%9E%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%86%20%D0%9F%2c%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D%20%D0%9E.pdf

 1. Економічна та майнова безпека бізнесу: навчальний посібник / Б.М. Андрушків, Л.Я. Малюта. –Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 180 с.

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/17973/6/Ekonomichna_ta_majnova_bezpeka_biznesu.pdf

 1. Управління фінансовою безпекою економічних суб’єктів [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних і юридичних спеціальностей усіх форм навчання / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. М. Фролова ; [С. М. Фролов, О. В. Козьменко, А. О. Бойко та ін.]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. – 332 с.

http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/6644/1/1407_2015.pdf

 1. Дондик Н. Я., Дондик Г. П. Судова бухгалтерія: [навч.посіб.] / Н. Я. Дондик, Г. П. Дондик. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 208 с.

http://shron1.chtyvo.org.ua/Dondyk_Natalia/Sudova_bukhhalteriia.pdf

Технологія обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Монографії:

 1. Фаріон В. Я. Принципи формування і склад витрат операційної діяльності / В. Я. Фаріон // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 100-118. http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/15999
 2. Farion V.Y. Choosing methods of cost accounting and product costing for management / Conceptual approach to reforming of the national accounting system : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. – Ternopil : TNEU, 2017. – 236 p. http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/5793
 3. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с. http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/5793

Підручники:

 1. Крупка Я.Д. Фінансовий облік : підруч. / Я.Д Крупка, З.В. Задорожний, Н.В. Гудзь та ін. –  4-те вид. доповн. та переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 451 с. К. : «Хай-Тек Прес», 2014. – 544 с. http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/22518
 2. Лучко, М. Р. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 360 с. – До 50-річчя ТНЕУ. http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16819
 3. Бухгалтерський облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 460 с. http://library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/
 4. Лучко, М. Р. Консолідація фінансової звітності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, С. Р. Яцишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 281 с. http://library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/

Навчальна література:

 1. Конспект лекцій з курсу «Технологія обліку і оподаткування підприємницької діяльності» / В.Я. Фаріон. – Тернопіль, 2018.https://moodle.tneu.edu.ua/course/view.php?id=1035
 2. Технологія облікового процесу: навчальний посібник / В.Я. Фаріон, С.В. Питель. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. –192 с.

Бухгалтерський облік

Монографії:

Навчальна література:
Облік і аудит

Монографії:

Навчальна література: