Студентський науковий центр кафедри обліку і оподаткування

Одним із ключових елементів наукової діяльності науково-педагогічних працівників кафедри обліку і оподаткування є залучення до наукової роботи студентів. Дослідження студентами сучасних досягнень наукової думки, інструментарію наукових досліджень за напрямами діяльності кафедри відбувається в навчальний та в позанавчальний час через різні форми. Зокрема при кафедрі продовжує своє функціонування Студентський науковий гурток «Стандарт», який займається дослідженням проблем розвитку системи обліку в Україні та за її межами.

Куратор наукового гуртка – к.е.н., доцент Зарудна Н. Я.

На засіданнях СНЦ заслуховувалася та аналізувалася інформація про нормативні зміни в складанні фінансової звітності, а також цікаві повідомлення про порівняння українських та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, порядок ведення обліку у час пандемії COVID-19, можливості та перспективи віддаленої роботи у сфері обліку та оподаткування, які були підготовлені студентами-членами гуртка.

У 2020 р. Студентським науковим центром «Стандарт» кафедри обліку і оподаткування спільно з професорсько-викладацьким складом, запрошеними гостями-практиками було організовано та взято участь у таких науково-практичних заходах:

– 06 березня 2020 р. відбулася зустріч студентів наукового гуртка та факультету фінансів та обліку із директором компанії-дилера програмних продуктів у сфері автоматизації обліку ТОВ «СОФТ СВІТ» (м. Тернопіль) Степанюком Сергієм Богдановичем та офіційним представником компанії Linkos Group (м. Київ) Кімом Артемом Сергійовичем. Під час зустрічі було обговорено практичні аспекти використання програмного продукту «M.e.Doс», проведено тренінг і тестування на знання програмного забезпечення «M.е.Doc» для студентів четвертого курсу освітніх програм «Облік і оподаткування діяльності суб’єктів господарювання» та «Облік і контроль в державному секторі» щодо використання програмного забезпечення з подання звітності та електронного документообігу «M.E.Doc». Студенти, які успішно пройшли тестування отримали сертифікати користувачів програмного забезпечення «M.е.Doc». Координаторами проекту виступили к.е.н., доценти кафедри обліку і оподаткування ТНЕУ Зарудна Н. Я. та Назарова І. Я.

– 21 квітня 2020 р. відбулося онлайн засідання студентського наукового центру кафедри обліку і оподаткування на платформі ZOOM на тему «Облік і оподаткування під час карантину в Україні». Із доповідями виступили:  Клак Олександр (тема доповіді: «Податкові канікули на час карантину. Особливості оподаткування ФОПів у карантинний період», наук. керівник Яцишин С. Р.); Рибак Олена (тема доповіді: «Головні аспекти ведення інтернет-торгівлі у період карантину», наук. керівник Мужевич Н. В.); Брудко Анна (тема доповіді: «Актуальні питання обліку праці та її оплати в умовах карантину», наук. керівник Мужевич Н. В.). Модератор заходу: к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування Зарудна Н.Я.

– 28 квітня 2020 р. у платформі ZOOM відбувся круглий стіл і веб-конференція на тему: «Міжнародний облік: практика та перспективи» за участю викладачів кафедри обліку і оподаткування, членів студентського наукового гуртка та здобувачів освітньо-наукової програми «Міжнародний облік». Дискусійно-практичний формат репрезентації результатів наукових досліджень здобувачів дозволив представити свої наукові розробки та обговорити проблемні питання міжнародного обліку. Модератори заходу к.е.н., доценти Мельник Н. Г. і Яцишин С. Р.

– 20 травня 2020 р. проведено воркшоп експертом з навчання та розвитку системи YouControl Максимом Боровиком. У режимі ZOOM-конференції на базі Центру практичної бухгалтерії та за сприяння кафедр обліку і оподаткування й кафедри безпеки, правоохоронної діяльності та фінансових розслідувань студенти старших курсів облікових та юридичних спеціальностей ТНЕУ за допомогою віддаленого конференц-зв’язку ознайомлювалися із аналітичною системою YouControl. Студенти наукового центру розглянули загальні принципи бізнес-розвідки, порядок проведення за допомогою сервісу фінансового аналізу компаній, можливості перевірки за допомогою аналітичної системи контрагентів та роботодавців. Окрім того, на воркшопі студенти дізналися на реальних прикладах, як визначати благонадійність компаній, виявляти шахраїв, аналізувати ділове середовище та працювати з відкритими даними.

– 21 травня 2020 р. проведено «open day» кафедри обліку і оподаткування, на якому відбулась зустріч студентів наукового центру із успішними випускники кафедри, спеціальності, практикуючі бухгалтери з різним досвідом роботи, різними сферами діяльності компаній обговорювали переваги бухгалтера. Серед виступаючих були: Гуменна Анна – випускниця 2014 р., економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності ТОВ «ТЕНКІ»; Петрущак Софія – випускниця 2018 р., бухгалтер компанії «Бухгалтерія Орловської»; Вальків Володимир – студент магістратури гр. ОМО-21 «Міжнародний облік», CEO (виконавчий директор) Mercury Media Group; Денчук Павло – випускник 1992 р., к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування, головний бухгалтер ТОВ «Сахара»; Халімон Юрій – випускник 2005 р., керівник «Сервіс центру» ТОВ «Цифрові інновації»; Галещук Світлана – PhD in Economics, Associated Professor візитуючий дослідник, викладач (Франція, Париж, Університет Дофін); Ніколас Знак – старший фінансовий аналітик міжнародної компанії у сфері енергетики «Repsol Oil and Gas (Канада)». Модератор заходу в.о. завідувача кафедри обліку і оподаткування, к.е.н., доцент Починок Н. В.

– 1 червня 2020 р. студентським науковим центром кафедри було проведено конкурс знавців бухгалтерської науки «Облік – запорука успіху» у ігровій формі батлу. У конкурсі взяли участь дві команди. Команди взяли участь у бліц-опитуванні, конкурсах «Склади баланс правильно» та «Гроші люблять рахунок». Під час конкурсу панувала атмосфера дружби, підтримки, творчий підхід до здавалось конкретної бухгалтерської науки. Саме тому журі у складі в.о. зав. каф. обліку і оподаткування Починок Н. В., к.е.н., доц. Мельник Н. Г. та к.е.н., доц. Зарудної Н. Я. було надзвичайно важко обрати переможця, адже кожна команда була гідна перемоги! Тому рішенням журі переможцями стали обидві команди. Активну підтримку команди відчували від наставників груп к.е.н., доц. Денчука П. Н., к.е.н., доц. Яцишин С. Р.  Модератор заходу к.е.н., доцент кафедри Зарудна Н. Я.

– 2 червня 2020 р. у ZOOM відбулася зустріч з консультантом з особистих фінансів, журналісткою, блогером, автором книги та багатьох публікацій з фінансових питань Cameron Huddleston (USA, https://cameronhuddleston.com) на тему «Let’s Talk About Money». На зустрічі обговорювалися питання управління особистими фінансами, планування, бюджетування, обліку, створення резервів, заощаджень на майбутнє, пошуку шляхів зростання доходів тощо. Модераторами зустрічі були к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування Мельник та професор, завідувач кафедри економіки Western Kentucky University Alex Lebedinsky.

– 06 жовтня 2020 р. відбулася он-лайн зустріч студентів студентського наукового центру із з директором ТОВ «СОФТ СВІТ» (softsvit.te.ua) Сергієм Богдановичем Степанюком для обговорення: новацій у електронному документуванні, питань захисту облікової інформації та альтернатив використання класичним РРО – програмних реєстраторів розрахункових операцій. Окрім представлення Сергієм Богдановичем нових програмних продуктів до діалогу долучилися учасники студентського наукового центру кафедри «Стандарт», студенти 3-5 курсів, які не лише задавали запитання доповідачу, а й теж підготували повідомлення в межах обговорюваної тематики. Зокрема виступили Бондарук Олена та Біляшевич Анастасія. Модератор заходу: к.е.н., доцент кафедри Зарудна Н. Я.

– 22 жовтня 2020 р. на базі Центру практичної бухгалтерії кафедри обліку і оподаткування для студентів відбувся он-лайн вебінар-практикум у платформі ZOOM на тему: «Особливості обліку податку на додану вартість: система електронного адміністрування». Запрошеним доповідачем виступив фахівець-практик у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування, головний бухгалтер ТОВ «Голд Ексім» Процків Ярослав Іванович. У ході зустрічі студенти ознайомилися із особливостями електронного документообігу в сфері оподаткування, основами адміністрування податку на додану вартість. Доповідач продемонстрував електронні сервіси для здійснення документообігу та окреслив їх функціональні можливості на прикладі Електронного кабінету платника податків. Слухачі детально дослідили елементи характерні лише для ПДВ, зокрема: призначення та функції електронного ПДВ-рахунку, порядок складання та реєстрації електронних податкових накладних, формування реєстраційного ліміту платника ПДВ. Модератор заходу: к.е.н., доцент кафедри Назарова І. Я.

У звітній період учасники Студентського наукового центру кафедри обліку та оподаткування проявили себе як здібні молоді науковці. Доказом цього є активна участь у науковому житті університету: організація наукових семінарів, круглих столів, публікація статей, тез доповідей. Найкращі студенти були нагороджені відповідними грамотами та дипломами.

За результатами проведеної наукової роботи студенти мали змогу опублікувати свої статті у збірниках наукових праць та взяти участь у щорічних студентських конференціях. За минулий рік студенти активно брали участь не лише у регіональних та всеукраїнських конференціях, семінарах, круглих столах, конкурсах, а також у науковій діяльності кафедри: теоретичних семінарах, наукових гуртках, проблемних групах. Студенти проявили себе і на міжнародній науковій арені, зокрема Боднарук Олена (із доповіддю на тему: «Artificial intelligence in the accounting system by example use of drones», науковий керівник к.е.н, доц. Зарудна Н. Я.) та Біляшевич Анастасія (із доповіддю на тему «Prospects for the use of registrars of settlement operations in Ukraine», науковий керівник к.е.н, доц. Кундеус О. М.) 8-10 листопада 2020 р. взяли участь у V міжнародній науково-практичній конференції «Actual trends of modern scientific research» у Мюнхені, Німеччина.