Міжнародна студентська науково-практична конференція «Глобалізація обліку і звітності»

В рамках проведення святкових урочистостей факультету обліку і аудиту  13 травня 2019 р. у читальному залі бібліотеки ім. Л. Каніщенка відбулася Міжнародна студентська науково-практична конференція на тему: «Глобалізація обліку і звітності».

Учасниками конференції були викладачі, практики та студенти кафедр факультету обліку і аудиту. З доповідями  виступили студенти кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності:

Мельник Марина «Сутність власного капіталу як економічної категорії та основні аспекти відображення в обліку за національними та міжнародними стандартами» (наук. керівник – к.е.н., доцент Зарудна Н. Я.)

Сиротюк Наталія «Відмінності бухгалтерського обліку та звітності за МСФЗ і GAAP» (наук. керівник – к.е.н., доцент Назарова І. Я.)

Тимошенко (Дзюбенко) Інна «Глобалізація та бухгалтерський облік: прояв через транснаціональні корпорації» (наук. керівник – к.е.н., старший викладач Римар Г. А.)

Учасники дискутували про особливості впливу глобалізації на розвиток бухгалтерського обліку в світі, аналізували сучасний стан використання міжнародних стандартів фінансової звітності, окреслювали своє бачення та надавали пропозиції.